Algemene Raad keurt budget gezondheidszorg goed

“Met alle sectoren samen vertrokken vanuit gezondheidszorgdoelstellingen”

 • Meer mensen krijgen brillen, lenzen en hoorapparaten terugbetaald
 • Honoraria van kinesitherapeuten en logopedisten stijgen zodat meer zorgverleners zich (opnieuw) conventioneren
 • Extra middelen voor de tandzorg
 • Extra budget voor vroedvrouwen in het kader van multidisciplinaire perinatale zorg
 • Semi-automatische toekenning van de Verhoogde Tegemoetkoming aan alleenstaande werklozen en langdurig zieken

Brussel, 16 oktober 2023 - De Algemene Raad van het Riziv met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en de regering, heeft zopas het budget gezondheidszorg voor 2024 goedgekeurd. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de verloning van logopedisten, artsen in opleiding en kinesitherapeuten. Meer Belgen zullen van de ziekteverzekering een terugbetaling krijgen voor hun bril, lenzen of hoorapparaat.

Het Verzekeringscomité kwam twee weken geleden tot een voorstel door als collectief te werken vanuit de gezondheidszorgdoelstellingen. “Om uit de toestand waarin we ons vandaag bevinden te raken, moeten alle stakeholders in de gezondheidszorg hun veranderingstalent gezamenlijk inzetten. We werken allemaal samen vanuit een nieuw paradigma, dat een brede visie op gezondheid en gezondheidszorg vooropstelt,” zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. De Algemene Raad bekrachtigt nu deze visie. “Het is een begroting die ingezette of geplande hervormingen mee mogelijk moet maken, ondanks de moeilijke budgettaire context,” klinkt het.

“We gaan investeren én hervormen. We hebben gekeken welke zorginvesteringen op korte en lange termijn het meest bijdragen aan een betere gezondheid, toegankelijkheid, kwaliteit, job-tevredenheid en efficiëntie,” zegt Van Gorp. “We hebben oog voor waardering, een eerlijke vergoeding en werkbaar werk voor al wie in de zorg werkt. We zetten in op maximale samenwerking, weg van het hokjesdenken. Tot slot focussen we op een transparante, doelmatige en dus efficiënte inzet van de beschikbare middelen, want een paradigmashift is nodig.” De Commissie voor de Gezondheidszorgdoelstellingen - die tegen 2024 opgericht zal worden binnen de ziekteverzekering - zal mee haar schouders zetten onder deze paradigmashift.

“De maatregelen die we financieren rond obesitas en in de zorg voor zwangere en pas bevallen moeders, tonen ons geloof in multidisciplinaire en toegankelijke zorg, over de verschillende sectoren heen, gedreven door de gezondheidszorgdoelstellingen,” zegt Van Gorp.

Het budget voor de gezondheidszorg neemt in 2024 met 2,65 miljard euro toe. De zorgverleners krijgen een gegarandeerde indexering van 6,05%.

Er wordt onder andere geïnvesteerd in:

 • 16,5 miljoen euro gaat naar de ondersteuning van huisartsen, om zo o.a. patiëntenstops tegen te gaan.
 • Er wordt 9 miljoen euro extra voor artsen in opleiding voorzien.
 • De tandzorg kan rekenen op een bijkomende 40 miljoen euro. Hierdoor stijgt o.a. het honorarium voor tandextractie, worden voor bijkomende prestaties maximumtarieven afgesproken en vervalt de leeftijdsgrens voor vroege orthodontie.
 • 40 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de erelonen van kinesitherapeuten te verhogen, met als doel (weer) meer kinesitherapeuten zich te laten conventioneren.
 • Er komt een investering van 23 miljoen euro in de honoraria van logopedisten, wat hier eveneens moet leiden tot een hogere conventioneringsgraad en dus een betere toegang tot logopedie.
 • De thuisverpleging kan rekenen op 10 miljoen euro voor een betere vergoeding.
 • Er komt in 2024 een tegemoetkoming voor brillen en lenzen vanaf dioptrie 6, waar dat vandaag dioptrie 7 is. Hiervoor wordt 5,3 miljoen euro vrijgemaakt.
 • De terugbetaling van hoorapparaten wordt mogelijk vanaf 35 decibel en dit voor alle leeftijden. Dit vraagt een investering van 3 miljoen euro.
 • Er komt een semi-automatische toekenning van het recht op Verhoogde Tegemoetkoming voor alleenstaande werklozen en invaliden, door een investering van 308.000 euro.
 • Er wordt ingezet op de zorg voor zorgpersoneel in de ziekenhuizen, met 21 miljoen voor administratieve en logistieke ondersteuning – waardoor verpleegkundigen meer tijd voor patiëntencontact krijgen – en 30 miljoen voor opleiding, tewerkstelling en herintegratie.
 • In de geestelijke gezondheidszorg zal sterk worden ingezet op ‘vindplaatsen’: plekken waar mensen met mogelijke psychologische problemen zich bevinden, zoals scholen en OCMW’s. Daarnaast wordt ook de crisiszorg versterkt, zodat er in geval van crisissen alternatieven zijn voor dwangmaatregelen zoals een gedwongen opname.
 • 11 miljoen euro gaat naar het opzetten van een multidisciplinair perinataal zorgtraject waarin vroedvrouwen een sterke rol spelen. Dat traject focust op kwetsbare vrouwen.
 • Er komt 750.000 euro voor bijkomende zorg voor kinderen met obesitas, vooral voor de zogenaamde ‘derde lijn’ (gespecialiseerde centra zoals het Zeepreventorium en Clair Vallons), maar ook voor de wisselwerking tussen de tweede en de derde lijn.

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de ziekenfondsen Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Solidaris en de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over CM gezondheidsfonds

Meer dan 4,5 miljoen leden schenken hun vertrouwen aan de Christelijke Mutualiteit (CM). CM ijvert voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg en behartigt de solidariteit die daarvoor nodig is. Om haar doelstellingen te bereiken geeft CM mee vorm aan het gezondheids- en welzijnsbeleid, biedt ze professionele dienstverlening aan haar leden en zet ze mensen aan tot gezond leven.

Neem contact op met

www.cm.be