Elise Derroitte verkozen als nieuwe ondervoorzitter van CM Gezondheidsfonds 

Op zaterdag 22 juni keurde de Algemene Vergadering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten de aanstelling van Elise Derroitte als nieuwe ondervoorzitter goed. De nieuwe ondervoorzitter stond voorheen aan het hoofd van de Studiedienst en de entiteiten Politiek en Internationale Samenwerking bij CM Gezondheidsfonds.  

‘De ziekenfondsen zijn vandaag een belangrijke schakel tussen het gezondheidssysteem en de patiënten, in het bijzonder diegenen het moeilijkst hun weg vinden in het systeem ’, zegt Elise Derroitte. ‘Als ondervoorzitter wil ik ervoor zorgen dat we een essentiële toekomstpartner voor een duurzame Belgische gezondheidszorg blijven.’ 

Luc Van Gorp, voorzitter van CM Gezondheidsfonds: ‘Ik ben bijzonder dankbaar voor onze organisatie dat Elise Derroitte de verantwoordelijkheid van ondervoorzitter van CM Gezondheidfonds zal opnemen. Haar gedrevenheid, engagement en betrokkenheid hebben indruk gemaakt.’ 

Derroitte vertegenwoordigt CM Gezondheidsfonds reeds in tal van overlegstructuren van het RIZIV en andere gezondheidsinstellingen, zoals het Verzekeringscomité, de Medicomut en Dentomut, het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en het Beheerscomité van het Agentschap voor Gezondheidsgegevens (HDA). Derroitte is ook bestuurder van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), alsook lid van de denktank Ines (Inclusie, Gelijkheid en Solidariteit). ​ 

‘Ik wil iedereen bedanken met wie ik de afgelopen jaren binnen CM heb samengewerkt. We bevinden ons op een scharniermoment waarbij het meer dan ooit belangrijk is dat we beseffen hoe onze gezondheidszorg en sociale zekerheid werkt. De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: de ommekeer richting preventie, de zorgcrisis en de vergrijzingsproblematiek, die om een visionaire politiek vraagt. Elk van deze uitdagingen draait om de patiënten: het is hun levenskwaliteit waarrond we het gezondheidszorgsysteem moeten vormgeven’, zegt Derroitte. 

Wie is Elise Derroitte?

  • 40 jaar
  • woont in Molenbeek
  • mama van een dochter van 6
  • Doctor in de Filosofie (UCLouvain)
  • 2018: adjunct-directeur Sociale Educatie CM Sint-Michielsbond
  • 2019: directeur Studiedienst CM Gezondheidsfonds
  • 2023: directeur Studiedienst, Politiek en Internationale Samenwerking CM Gezondheidsfonds

 

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten is de federale structuur die CM Gezondheidsfonds langs Vlaamse kant en la Mutualité chrétienne langs Franstalige kant overkoepelt. Elise Derroitte vormt als ondervoorzitter een tandem met voorzitter Luc Van Gorp. 

 

Clara Vanmuysen

Persverantwoordelijke

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over CM gezondheidsfonds

Meer dan 4,5 miljoen leden schenken hun vertrouwen aan de Christelijke Mutualiteit (CM). CM ijvert voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg en behartigt de solidariteit die daarvoor nodig is. Om haar doelstellingen te bereiken geeft CM mee vorm aan het gezondheids- en welzijnsbeleid, biedt ze professionele dienstverlening aan haar leden en zet ze mensen aan tot gezond leven.

Neem contact op met

www.cm.be